Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
Gallery

Gunnie & Eak Wedding Day

© Copyright 2020 - Edtaro Photo Booth

Email : siamedtaro@gmail.com Phone : +66800502266

EDTARO PHOTO BOOTH All About Party !!

พวกเราคือ ทีมงานสุดเอ็ดตะโร ที่พร้อมจะมาเติมเต็มให้งานปาร์ตี้ งานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือ อีเว้นท์ ของคุณ ให้เราได้สร้างสีสัน ความประทับใจให้งานของคุณ ยินดีให้บริการครับ

Where & When?

804 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
085-151-0100 , 080-050-2266
siamedtaro@gmail.com