Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
 

 
EDTARO PHOTO BOOTH
All About Party !!

พวกเราคือ ทีมงานสุดเอ็ดตะโร ที่พร้อมจะมาเติมเต็มให้งานปาร์ตี้ งานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือ อีเว้นท์ ของคุณ ให้เราได้สร้างสีสัน ความประทับใจให้งานของคุณ ยินดีให้บริการครับ

 

ConTACT US

 804 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
Tel : 080-050-2266 , 085-151-0100 
 Line : @siamedtaro 
 Email : siamedtaro@gmail.com
 
 

 

 

 

 

© Copyright 2020 - Edtaro Photo Booth

Email : siamedtaro@gmail.com Phone : +66800502266

EDTARO PHOTO BOOTH All About Party !!

พวกเราคือ ทีมงานสุดเอ็ดตะโร ที่พร้อมจะมาเติมเต็มให้งานปาร์ตี้ งานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือ อีเว้นท์ ของคุณ ให้เราได้สร้างสีสัน ความประทับใจให้งานของคุณ ยินดีให้บริการครับ

Where & When?

804 ซอยเพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
085-151-0100 , 080-050-2266
siamedtaro@gmail.com